Lei De Eleccions O Parlamento De Galicialei Gastos Electorais

Varios Autores


Libro electrónico Lei De Eleccions O Parlamento De Galicialei Gastos Electorais disponible en en nuestro sitio web con formato PdF, ePub, audiolibro y revista. Cree una CUENTA GRATUITA para leer o descargard Lei De Eleccions O Parlamento De Galicialei Gastos Electorais GRATIS!

LINGUA España
AUTOR Varios Autores
ISBN none
TAMAÑO DEL ARCHIVO: 3,84 MB


Página anterior: Cuaderno De Patio, 1 Y 2 Eso: Educacion Fisica
Siguiente página: Carta Pastoral Del Ilmo. Sr. Dr. D. ---, Obispo De Pamplona, Al Inaugurar En Esta Diocesis Su Pontif

LEI DE ELECCIÓNS Ó PARLAMENTO DE GALICIA LEI GASTOS ELECTORAIS: ar-l.org: Libros. Saltar al contenido principal. Prueba Prime Hola, Identifícate Cuenta y listas Identifícate Cuenta y listas Pedidos Suscríbete a Prime Cesta. Libros. Ir Buscar Hola Elige tu dirección Format: Tapa blanda. Noté /5. Retrouvez LEI DE ELECCIÓNS Ó PARLAMENTO DE GALICIA LEI GASTOS ELECTORAIS et des millions de livres en stock sur ar-l.org Achetez neuf ou d'occasion. Consonte co preceptuado nos artigos e da Lei orgánica 5/, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral (LOREX) e artigos concordantes da Lei 8/, do 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia, a Xunta de Galicia ten que poñer á disposición das xuntas electorais os medios persoais e materiais necesarios para o exercicio das súas funcións e, así mesmo, ten que. composición do Parlamento de Galicia e establece tamén que unha Lei de Galicia determinará os extremos que deben constituí-las normas electorais da nosa Comunidade. É obxecto da presente Lei desenvolver esa previsión estatutaria que habilita ó propio Parlamento de Galicia para dictar aquelas normas que coide máis axeitadas ás necesidades e á idiosincrasia da nosa sociedade. De acordo. LEI 2/, DO 29 DE MAIO, PARAATENDE-LOS GASTOS DAS ELECCIÓNS Ó PARLAMENTO DE GALICIA Lei 2/, do 29 de maio, de concesión dun crédito extraordina-rio para atende-los gastos das eleccións ó Parlamento de Galicia. da pola Lei 15/, do 30 de de- cembro, de eleccións ó Parlamen-to de Galicia, a Comunidade Autó-noma de Galicia concederalles anticipos de subvencións para gas-tos. Orde do 2 de xuño de pola que se fixan as cantidades actualizadas das subvencións por gastos electorais para as eleccións ao Parlamento de Galicia que se celebrarán o día 12 de xullo de (DOG núm. , do 4 de xuño de ). 1. O número de Deputados do Parlamento de Galicia fíxase en 2. A cada unha das catro provin-cias de Galicia correspóndelle un mínimo inicial de 10 Deputados. LEI 8/, DO 13 DE AGOSTO, DE ELECCIÓNS Ó PARLAMENTO DE GALICIA (1) Reprodúcese a versión orixinaria. O artigo 4 foi modificado polo artigo únicoº da Lei 15/ Consonte co preceptuado nos artigos e da Lei orgánica 5/, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral (LOREX) e artigos concordantes da Lei 8/, do 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia (LEPG), a Xunta de Galicia ten que poñer a disposición das xuntas electorais os medios persoais e materiais necesarios para o exercicio das súas funcións e, así mesmo, ten. informe de fiscalizaciÓn dos gastos electorais das elecciÓns ao parlamento de galicia Consellería de Facenda ORDE do 11 de febreiro de pola que se fixan as cantidades actualizadas das subvencións por gastos electorais para as eleccións ao Parlamento de Galicia que terán lugar o día 5 de abril de Biblioteca en línea. Materiales de aprendizaje gratuitos. Ninguna Categoria Lei de Eleccións - Parlamento de Galicia.

LIBROS RELACIONADOS